Tittelliste | Didakta Norsk Forlag AS
 

Didakta Norsk Forlag AS
 
Logo2


Didakta Norsk Forlag AS
Alf Pr√łysens vei 6
3613 Kongsberg

Tlf.: 90 85 82 93
E-post: post@didakta.no

 

ISBN Tittel Forfatter   Utg.år Pris
9788270560752
9788270560745
9788270560721

9788270560738
Krigen kjem til Garli. Dagboka til Hjørdis Hage
KOLLEKTIVPEDAGOGIKK. Anton Makarenko og Veien til livet
Utviklinga av norske doktorgradsordningar 

Sicilie Sem - ingenting er umulig
A.Gynnild og A.M.Hage
Aasen, Joar
Søvik, Nils

Minde, Gunn-Tove  
 
2015
2015
2014 

2014
150
298
298

190
9788270560714

9788270560707

9788270560691
9788270560684
9788270560677
9788270560660
9788270560653  
9788270560646  
9788270560639
Kunnskap og virkelighet

SÅRBEHANDLING. Tradisjonell och alternativ behandling av sår

Østre Grav Vel 100 år. Jubileumsskrift. (kommisjonsbok)
INNESPERRING ELLER FRISETTING. Artikler i samfunnsrettet pedagogikk
DISTANSE OG NÆRHET. Ungdomsskoleelevers forhold til skolen 
FANTASI OG FØLELSER. Praktisk mentalhygiene i hverdagen
SKOLEHISTORISKE HOLDEPUNKT
ENSOMHET OG FELLESSKAP. Erindringer om forskning og formidling
SOS frå skulestova 
Beck, Chr & Anton Hoem

Björken, Birgitta


Beck, Chr. (red)
Beck, Christian W.
Grendstad, Nils Magnar
Mediås, Odd Asbjørn
Telhaug, Alfred Oftedal
Wiik, Glenn
 
2013

2013

2012
2011
2011
2010
2010
2009 
2008
 

195

298

150
 195
 190
 190
 195
 390
 190
 

9788270560622

Foreldremeninger om skolen. En nasjonal undersøkelse blant foreldre med barn i grunnskolen

 Beck og Vestre   2008        248

9788270560615

Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler

Beck og Vestre (red) 2008        298
9788270560592 Unntakstilstand i skole-norge. Kildesamling fra norske hjemmeundervisningssaker Beck og Straume (red) 2007 290
9788270560585 Alternativ pedagogikk : om moderne hjemmeundervisning Beck, Christian W. 2007 248
9788270560561 Lys langs vegen : dikt Gynnild, Aslaug 2006 150
9788270560554 Fra det flerkulturelle klasserommet : en lærers dagbok Helland, Unni 2007 298
9788270560547 Skolen mellom stat og marked : norsk skoletenkning fra år til år 1990-2005 Telhaug, Alfred Oftedal 2006 340
9788270560530 Folkeopplysning og vaksenopplæring : idear og framvekst gjennom 200 år Tøsse, Sigvart 2005 350
9788270560523 Education across borders : comparative studies Buk-Berge, Elisabeth 2004 290
9788270560516 Tusenfryd : skolefrihet og menneskeretter Flateby, Torgeir 2003 248
9788270560493 Kallet og tjenesten : prekener fra bispetiden i Nord-Hålogaland 1979-90 Nergård, Arvid H. 2000 190
9788270560486 Pionerer i norsk fagpedagogikk : Helga Eng og Einar Høigård på nært hold Buk-Berge, Elisabeth 2000 195
9788270560479 Utfordringen fra havet : om utnyttelse av norske tang- og tareressurser Aasland, Trond 1997 340
9788270560462 Utdanningsreformene : oversikt og analyse Telhaug, Alfred Oftedal 1997 ut
9788270560455 Utdanningspolitikken og enhetsskolen : studier i 1990-årenes utdanningspolitikk Telhaug, Alfred Oftedal 1994 195
9788270560448 Norsk skoleutvikling etter 1945 : utdanningspolitikk og skolereformer 1945-1994 Telhaug, Alfred Oftedal 1994 ut
9788270560424 Den norske tvillingboka, 2.utg Bugge, Grande & Vestre 1993 ut
9788270560400 Å lære er å oppdage : prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk Grendstad, Nils Magnar 1990 248
9788270560394 Hva styrer min adferd : litt hverdagspsykologi Grendstad, Nils Magnar 1990 190
9788270560387 Brikke i stort spill : KV/Toshiba-affæren og rettssaken mot Bernard Green Noreng, Ulf Petter 1989 194
9788270560370 Frå allmugeskule til grunnskule i Sogn og Fjordane : innsyn i skulesoga til fylket gjennom 250 år (1739-1989) Aas, Sverre 1989 150
9788270560349 Pedagogenes maskerade : festskrift til Østlandsk Lærerstevnes jubileum 1985. 50 år 1985 ut
9788270560318 Rop fra klasserommet Helland, Unni 1984 ut
9788270560301 Kampen om livssynsundervisningen : en samling artikler om livssynsundervisningen i skolen Bergem, Trygve 1983 148
9788270560295 Skole uten rektor? Forsøk med alternativ skoleledelse Bergersen, Arne 1983 148
9788270560271 Barnehagens mål og innhold Jansen, Turid (red) 1982 ut
9788270560257 Normkrise og oppdragelse Telhaug & Vestre (red) 1981 ut
9788270560240 Sjablon- og sprøytemaling Nea, Sara 1981 ut
9788270560233 Mønsterplanen og arbeidet i skolen : en undersøkelse blant lærere i grunnskolen Vestre, Svein Egil 1980 240
9788270560202 Grashoppa og sommerfuglen Piers, Helen 1976 ut
9788270560196 Åpne skoler i Norge Telhaug, Alfred Oftedal 1976 129
9788270560189 Fornyelse og veiledning i grunnskolen Bardal & Bertheussen 1976 ut
9788270560172 Vår nye videregående skole Telhaug, Alfred Oftedal 1975 ut
9788270560158 Gruppepedagogikk i praksis Erl, Willi 1972 148
9788270560134 Vår nye grunnskole Telhaug & Vestre 1969 ut
9788270560103 Ein kritisk læreplananalyse : vurdering av framlegget til Normalplan for grunnskolen Strømnes, Martin 1971 118
9788270560080 Synspunkter på sexsualpedagogikk Sivertsen, Gunnfrid 1971 128
9788270560066 Lærerutdanningen i fokus Vestre, Svein Egil 1971 132
9788270560059 Lærer : kjenn deg selv Jersild, Arthur T. 1978 189
9788270560042 De er morgendagen Henden & al. 1971 ut
9788270560035 Innlæring i førskolealderen Bleken, Unni (red) 1974 ut
9788270560028 Læraren - Eleven - Disiplinen Ericsson, Eie 1970 ut
9788270560011 Drama i skolen : en innføring i pedagogisk drama Ørvik, Synnøve 1973 148
9788270560004 Fred er veien Rosenberg, Kjell (red) 1972 ut
9788270560000 Skolens målsetting Metliaas, Ola (red) 1968 ut
9788270560000 Lærerskolehåndboka Gynnild, Anders (red) 1968 ut
9788270560000 Kirkens historie; fra aposteltid til atomtid Koch, Hal 1967 ut

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter