Tittelliste | Didakta Norsk Forlag AS
 

Didakta Norsk Forlag AS
 
Logo2


Didakta Norsk Forlag AS
Alf Pr√łysens vei 6
3613 Kongsberg

Tlf.: 90 85 82 93
E-post: post@didakta.no

ISBN Tittel Forfatter Utg.år Pris
9788270560400 Å lære er å oppdage : prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk Grendstad, Nils Magnar 2017 348
9788270560394 Hva styrer min adferd : litt hverdagspsykologi Grendstad, Nils Magnar 2016 290
9788270560660 FANTASI OG FØLELSER. Praktisk mentalhygiene i hverdagen Grendstad, Nils Magnar 2010 290
9788270561001 SÅRBEHANDLING. Tradisjonell och alternativ behandling av sår Björken, Birgitta 2019 398
9788270560554 Fra det flerkulturelle klasserommet : en lærers dagbok Helland, Unni 2007 348
9788270560752 Krigen kjem til Garli. Dagboka til Hjørdis Hage A.Gynnild og A.M.Hage 2015 UTSOLGT
9788270560745 KOLLEKTIVPEDAGOGIKK. Anton Makarenko og Veien til livet Aasen, Joar 2015 UTSOLGT
9788270560721 Utviklinga av norske doktorgradsordningar Søvik, Nils 2014 UTSOLGT
9788270560738 Sicilie Sem - ingenting er umulig Minde, Gunn-Tove 2014 UTSOLGT
9788270560714 Kunnskap og virkelighet Beck, Chr & Anton Hoem 2013 UTSOLGT
9788270560691 Østre Grav Vel 100 år. Jubileumsskrift. (kommisjonsbok)   2012 UTSOLGT
9788270560684 INNESPERRING ELLER FRISETTING. Artikler i samfunnsrettet pedagogikk Beck, Chr. (red) 2011 UTSOLGT
9788270560677 DISTANSE OG NÆRHET. Ungdomsskoleelevers forhold til skolen Beck, Christian W. 2011 UTSOLGT
9788270560653 SKOLEHISTORISKE HOLDEPUNKT Mediås, Odd Asbjørn 2010 UTSOLGT
9788270560646 ENSOMHET OG FELLESSKAP. Erindringer om forskning og formidling Telhaug, Alfred Oftedal 2009 UTSOLGT
9788270560639 SOS frå skulestova Wiik, Glenn 2008 UTSOLGT
9788270560622 Foreldremeninger om skolen. En nasjonal undersøkelse blant foreldre med barn i grunnskolen Beck og Vestre 2008 UTSOLGT
9788270560615 Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler Beck og Vestre (red) 2008 UTSOLGT
9788270560592 Unntakstilstand i skole-norge. Kildesamling fra norske hjemmeundervisningssaker Beck og Straume (red) 2007 UTSOLGT
9788270560585 Alternativ pedagogikk : om moderne hjemmeundervisning Beck, Christian W. 2007 UTSOLGT
9788270560561 Lys langs vegen : dikt Gynnild, Aslaug 2006 UTSOLGT
9788270560547 Skolen mellom stat og marked : norsk skoletenkning fra år til år 1990-2005 Telhaug, Alfred Oftedal 2006 UTSOLGT
9788270560530 Folkeopplysning og vaksenopplæring : idear og framvekst gjennom 200 år Tøsse, Sigvart 2005 UTSOLGT
9788270560523 Education across borders : comparative studies Buk-Berge, Elisabeth 2004 UTSOLGT
9788270560516 Tusenfryd : skolefrihet og menneskeretter Flateby, Torgeir 2003 UTSOLGT
9788270560493 Kallet og tjenesten : prekener fra bispetiden i Nord-Hålogaland 1979-90 Nergård, Arvid H. 2000 UTSOLGT
9788270560486 Pionerer i norsk fagpedagogikk : Helga Eng og Einar Høigård på nært hold Buk-Berge, Elisabeth 2000 UTSOLGT
9788270560479 Utfordringen fra havet : om utnyttelse av norske tang- og tareressurser Aasland, Trond 1997 UTSOLGT
9788270560462 Utdanningsreformene : oversikt og analyse Telhaug, Alfred Oftedal 1997 UTSOLGT
9788270560455 Utdanningspolitikken og enhetsskolen : studier i 1990-årenes utdanningspolitikk Telhaug, Alfred Oftedal 1994 UTSOLGT
9788270560448 Norsk skoleutvikling etter 1945 : utdanningspolitikk og skolereformer 1945-1994 Telhaug, Alfred Oftedal 1994 UTSOLGT
9788270560424 Den norske tvillingboka, 2.utg Bugge, Grande & Vestre 1993 UTSOLGT
9788270560387 Brikke i stort spill : KV/Toshiba-affæren og rettssaken mot Bernard Green Noreng, Ulf Petter 1989 UTSOLGT
9788270560370 Frå allmugeskule til grunnskule i Sogn og Fjordane : innsyn i skulesoga til fylket gjennom 250 år (1739-1989) Aas, Sverre 1989 UTSOLGT
9788270560349 Pedagogenes maskerade : festskrift til Østlandsk Lærerstevnes jubileum 1985. 50 år   1985 UTSOLGT
9788270560318 Rop fra klasserommet Helland, Unni 1984 UTSOLGT
9788270560301 Kampen om livssynsundervisningen : en samling artikler om livssynsundervisningen i skolen Bergem, Trygve 1983 UTSOLGT
9788270560295 Skole uten rektor? Forsøk med alternativ skoleledelse Bergersen, Arne 1983 UTSOLGT
9788270560271 Barnehagens mål og innhold Jansen, Turid (red) 1982 UTSOLGT
9788270560257 Normkrise og oppdragelse Telhaug & Vestre (red) 1981 UTSOLGT
9788270560240 Sjablon- og sprøytemaling Nea, Sara 1981 UTSOLGT
9788270560233 Mønsterplanen og arbeidet i skolen : en undersøkelse blant lærere i grunnskolen Vestre, Svein Egil 1980 UTSOLGT
9788270560202 Grashoppa og sommerfuglen Piers, Helen 1976 UTSOLGT
9788270560196 Åpne skoler i Norge Telhaug, Alfred Oftedal 1976 UTSOLGT
9788270560189 Fornyelse og veiledning i grunnskolen Bardal & Bertheussen 1976 UTSOLGT
9788270560172 Vår nye videregående skole Telhaug, Alfred Oftedal 1975 UTSOLGT
9788270560158 Gruppepedagogikk i praksis Erl, Willi 1972 UTSOLGT
9788270560134 Vår nye grunnskole Telhaug & Vestre 1969 UTSOLGT
9788270560103 Ein kritisk læreplananalyse : vurdering av framlegget til Normalplan for grunnskolen Strømnes, Martin 1971 UTSOLGT
9788270560080 Synspunkter på sexsualpedagogikk Sivertsen, Gunnfrid 1971 UTSOLGT
9788270560066 Lærerutdanningen i fokus Vestre, Svein Egil 1971 UTSOLGT
9788270560059 Lærer : kjenn deg selv Jersild, Arthur T. 1978 UTSOLGT
9788270560042 De er morgendagen Henden & al. 1971 UTSOLGT
9788270560035 Innlæring i førskolealderen Bleken, Unni (red) 1974 UTSOLGT
9788270560028 Læraren - Eleven - Disiplinen Ericsson, Eie 1970 UTSOLGT
9788270560011 Drama i skolen : en innføring i pedagogisk drama Ørvik, Synnøve 1973 UTSOLGT
9788270560004 Fred er veien Rosenberg, Kjell (red) 1972 UTSOLGT
9788270560000 Skolens målsetting Metliaas, Ola (red) 1968 UTSOLGT
9788270560000 Lærerskolehåndboka Gynnild, Anders (red) 1968 UTSOLGT
9788270560000 Kirkens historie; fra aposteltid til atomtid Koch, Hal 1967 UTSOLGT
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter